Home

  • Bent u het oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin?
  • In conflict met uw leidinggevende over de samenwerking op uw afdeling?
  • Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen?
  • In een conflict verzeild over de toekomst van uw familiebedrijf?

Het begint klein maar de gevolgen zijn vaak groot en ongewenst!

Bij mediation wordt de communicatie op gang gebracht, de gesprekken begeleidt en het proces wordt bewaakt.

Kenmerken van mediation zijn: vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding.
Bovendien is mediation efficiënt heeft het een hoog rendement en kan dure juridische procedures voorkomen!
Als onafhankelijk mediator zal ik ernaar streven dat de deelnemers aan het mediationproces samen hun probleem, geschil of conflict oplossen. De ervaring heeft geleerd dat het creëren van een win-win situatie voor alle betrokkenen als zeer zinvol en vruchtbaar wordt ervaren.
Niet alleen als oplossing voor dat moment maar juist ook duurzaam naar de toekomst gericht!

MEDIATION = BRUG NAAR DE TOEKOMST