Nieuws

Arbeidsmediation opgenomen in de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 2014

  • Er is weer een nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten verschenen in oktober 2014. Voor meer informatie http://www.stecr.nl/default.asp?page_id=188

    Een aanzienlijk deel van de arbeidsmediations in Nederland wordt gestart na een verwijzing van een bedrijfsarts. Meestal is er sprake van verzuim en is de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) van toepassing.

Arbeidsmediation in de STECR Werkwijzer

  • Er is weer een nieuwe STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten verschenen in oktober 2014. Voor meer informatie http://www.stecr.nl/default.asp?page_id=188

    Een aanzienlijk deel van de arbeidsmediations in Nederland wordt gestart na een verwijzing van een bedrijfsarts. Meestal is er sprake van verzuim en is de WVP (Wet Verbetering Poortwachter) van toepassing.

Mediation, zowel particuliere als zakelijk

Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften).

Of mediation geschikt is voor uw conflict, hangt af hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat u het conflict echt op wilt lossen, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Naar één register voor NMI mediators

Met ingang van 1 januari 2012 voert het Nederlands Mediation Instituut een nieuw kwaliteitsregister voor mediators in. In dit nieuwe register zijn de kwaliteitseisen voor alle mediators gelijk, m.a.w. het huidige onderscheid tussen geregistreerde en gecertificeerde mediators komt te vervallen. Per genoemde datum voert het NMI een nieuwe titel voor mediators, te weten die van NMI Register Mediator.