Naar één register voor NMI mediators

Met ingang van 1 januari 2012 voert het Nederlands Mediation Instituut een nieuw kwaliteitsregister voor mediators in. In dit nieuwe register zijn de kwaliteitseisen voor alle mediators gelijk, m.a.w. het huidige onderscheid tussen geregistreerde en gecertificeerde mediators komt te vervallen. Per genoemde datum voert het NMI een nieuwe titel voor mediators, te weten die van NMI Register Mediator.